Zazimování automatického závlahového systému

Aby závlahový systém fungoval bez problému po mnoho let, je nutné každoročně na konci sezóny provést jeho zazimování. Samotné zazimování závlahového systému ochrání Váš systém před poškozením.

Aby závlahový systém fungoval bez problému po mnoho let, je nutné každoročně na konci sezóny provést jeho zazimování. Samotné zazimování závlahového systému ochrání Váš systém před poškozením způsobeným mrazem.

Vyfukování vody z rotačního postřikovače vzduchem.

 

Co je zazimování závlahového systému?

Jak všichni víme, voda se mrazem roztahuje, tedy led potřebuje více místa než tekoucí voda. Pokud tedy neodstraníme vodu ze systému pryč, může dojít k poškození závlahového systému. Na otázku tedy můžeme odpovědět tak, že zazimování u závlahového systému znamená odstranění vody z celého systému nebo odvodnění závlahové systému.

 

Jak na to? Prozradíme v řádcích níže.

Nejspolehlivější a nejpoužívanější metodou zazimování je pomocí stlačeného vzduchu, tedy kompresoru se vzduchovou nádobou. Výkon kompresoru se liší v závislosti na velikosti závlahového systému. Obecně jde ale říci, že pro běžnou zahradu stačí kompresor o výkonu 10 bar, do systému však pouštět cca max. 3,5 bar. Průtok vzduchu kompresoru by se měl pohybovat od 18 m3/h. Čím je průtok větší, tím rychleji je závlaha profouknutá. 

 


Postup odvodnění závlahové systému stlačeným vzduchem.

1. Zavřít hlavní ventil

Zavřete hlavní kulový ventil závlahového systému. Hlavní kulový ventil závlahového systému a část potrubí mezi tímto ventilem a zdrojem vody (čerpadla, přívod z řadu) musí odolat mrazu. To znamená, že musí být instalován v nezámrzné hloubce a tak chráněn před zamrznutím. 

Sestava pro zazimování závlahy. Dodávame ji na PE potrubí 25 a 32 mm

 

Pokud hlavní kulový ventil nemáte v systému instalován, je potřeba ho dodatečně instalovat. V opačném případě není možné uzavřít přívod vody do závlahového systému a není z něj možné vypustit vodu.

 

V případě, že je máte hlavní kulový ventil vybaven vypouštěcím ventilem, pak zpravidla výpustný ventil slouží jako přípojné místo pro kompresor. Jako přípojné místo pro kompresor může být využitý jakýkoliv jiný komponent např. T-kus nebo spojka, která je instalována co nejblíže za hlavním kulovým ventilem.

Kompresor nikdy nepřipojujte na vypouštěcí ventily, které jsou součástí elektromagnetických ventilů, filtrů, čerpadel nebo zpětných klapek!

 

2. Uzavření přívodu vody do systému

V případě, že řídící jednotka ovládá spouštění čerpadla, vypněte hlavní jistič přívodu elektrické energie k čerpadlu. Tento úkon je nutný z důvodu, aby nedošlo ke spuštění čerpadla při otevření elektromagnetických ventilů z důvodu poklesu tlaku v systému.

 

3. Před zapnutím kompresoru!

Připojte hadici kompresoru k přípojnému místu na potrubí.

Myslete prosím na to, že PE potrubí není navrženo a dimenzované na to, aby udrželo stlačený vzduch! Vzhledem k větší stlačitelnosti vzduchu oproti vodě dochází k větším rychlostem proudění při úniku.

Nejprve otevřete pomocí řídicí jednotky nebo ručně vybraný elektroventil. Pokud nemáte elektroventil, ale manuální kulové ventily, otevřete jej. Dávejte pozor, aby byl vždy otevřený pouze jediný ventil tzn. „vyfoukáváme“ po jedné sekci.

 Před spuštěním kompresoru zkontrolujte (a to zejména tehdy pokud teplota před zazimováním klesla pod 0 ° C), zda výsuvník nebo trysky postřikovačů nejsou přimrzlé. Pokud ano, uvolněte je! Jejich uvolněním předejdete možnému poškození postřikovačů způsobené tlakovými rázy.

Abyste předešli poškození postřikovačů, zvyšujte množství vzduchu přiváděného z kompresoru do potrubí postupně a velmi pomalu a nikdy nepřekračujte  tlak 3,5 bar (pro tento účelu používejte na výstupu z kompresoru regulátor tlaku). V případě překročení mezní hodnoty tlaku by mohlo dojít k poškození prvků závlahového systému! Při odvodňování závlahového systému je důležitější objem vzduchu, než jeho tlak!

TIP: S odvodňováním u sekcí začněte s těmi sekcemi, které jsou položeny nejvýše. Vyfouknutá voda se do těchto odvodněných sekcí už nebude vracet. Pokud jsou sekce v rovině, pak začněte se sekcí nejvzdálenější od zdroje vody.

 

4. Zapnutí kompresoru

Zapněte kompresor a pomalu pouštějte vzduch do systému. Opakování je matka moudrosti, tudíž ještě jednou: Nikdy nedovolte, aby tlak vzduchu na výstupu z kompresoru překročil 3,5 Bar!

Jak se potrubí plní vzduchem, postřikovače se začnou vysouvat a začne z nich vycházet nejprve voda, později voda smíšená voda se vzduchem a nakonec pouze jemná mlha nebo čistý vzduch.

Průběžně kontrolujte, zda se nezahřívá potrubí v místě připojení kompresoru. Horký vzduch, který vzniká stlačováním vzduchu, by mohl poškodit mechanismy turbínových postřikovačů. Pokud se potrubí zahřívá, kompresor vypněte, aby mohlo potrubí vychladnout.

V sekci nechte vzduch proudit tak dlouho, dokud se veškerá voda nevystříká a z postřikovačů nevychází pouze vzduch.

První okruh či sekce Vám zabere mnohem delší dobu než následující okruhy, protože většina vody v hlavním potrubí odejde pryč s profouknutím první sekce.

Pokud z postřikovačů na první sekci vychází pouze vzduch, otevřete další ventil a opakujte postup profukování stejně jako při první sekci. Pokračujte, dokud všechny okruhy nebudou odvodněny.

Nikdy nemějte všechny ventily zavřené zároveň se spuštěným kompresorem!

Když mate všechny sekce odvodněny, doporučujeme zopakovat tuto proceduru minimálně ještě jednou, ideálně dvakrát. A to na všech sekcích a pěkně od začátku. 😊

 

Hotovo? Tak jdeme do finále!

5. Vypnutí řídící jednotky

Po odvodnění závlahového systému přepněte řídící jednotku do polohy OFF (liší se typem jednotky). Tento úkon zajistí vypnutí provozu řídící jednotky. Řídící jednotka bude uchovávat data (aktuální čas i naprogramované hodnoty).

 

Kontaktujte nás!

Pokud nemáte k dispozici kompresor je spousta firem, kde Vám ho půjčí.  Pokud jsou některé věci nejasné nebo si zkrátka na tento úkon sami netroufáte, předejděte raději možnému poškození systému a obraťte na nás. Rádi Vám doporučíme firmu realizující závlahové systémy, která tuto službu nabízí.

 

Autor: Michal Maxera 

Aktualizace 19.10.2022