Hadice LDPE

Polyetylenové hadice nízkohustotní se nejastji vyuívají pi tvorb závlahových systém a také pi realizaci cirkulaních vodních systém zahradních jezírek. LDPE hadice jsou známé pedevším pro svou odolnost a kvalitní materiálové vlastnosti, pro které získali oblibu po celém svt, a je jsou základem jejich širokého pouití v mnoha oblastech i mimo odvtví zavlaování a jezírkáství