Aqua Forte Blue Eco 2200 W

Aqua Forte Blue Eco 2200 W

Vae cena s DPH
86990,00 K
Vae cena bez DPH
71892,56 K
86990
Dostupnost
Kd
RF208

ks
Aqua Forte Blue Eco 2200 W


Aqua Forte Blue Eco 1500 W
79990,00 K
Na dotaz
Aqua Forte Blue Eco 2200 W
86990,00 K
Na dotaz
Aqua Forte Blue Eco 240 W
24680,00 K
Na dotaz
Aqua Forte Blue Eco 320 W
27100,00 K
Na dotaz
Aqua Forte Blue Eco 500 W
49890,00 K
Na dotaz
Aqua Forte Blue Eco 900 W
56990,00 K
Na dotaz
Extrmn sporn filtran erpadlo nov generace s sporou energie a 50%. Vkon erpadla lze regulovat a pln dit dky piloenmu dlkovmu ovldn. erpadlo m naprosto tich chod bez vibrac. Absolutn pika mezi erpadly.

Vhody:
vysok erpac vkon s jet ni spotebou
spora energie a 50 %
mte dokonalou kontrolu vkonu dky dlkovmu ovldn s dc jednotkou a displejem
monost naprogramovn vkonu erpadla
naprosto tich chod bez vibrac
vhodn pro mokr i such provoz
ochrana proti peht pi chodu na sucho s alarmem
kvalitn materily zajiuj velmi dlouhou ivotnost
automatick vnitn prplach
certifikace

Rotor erpadla
Rotor je srdcem pohonu celho erpadla, a tak proto jsou na nj kladeny nejvy nroky. Osa rotoru je vyrobena z wolfram-titanu. Kolem tto osy je staticky i dynamicky vyven osmiplov rotor, kter obsahuje 16 kvalitnch supersilnch magnet z neodymu. Rotor na vnj stran chrn vrstva karbonu, zeslen aramidovmi vlkny. Na obou koncch je dvojit utsnnm osy, zajitn plochmi letnmi kluznmi loisky uloenmi v silikonu pro ochranu ped vibracemi. Proto je erpadlo vhodn tak do slan vody a pro pouit i u nich ivoich, kte jsou extrmn citliv na hluk.

Stator
Stator m 27 pl m zajiuje rovnomrn pohon rotoru. Technologie True Sine Wave zajiuje dosud nepekonan rozbhov moment.

Pl᚝ erpadla
Pl᚝ tohoto erpadla je vyroben z kompozitu plast ABS a PC (polykarbont), kter m nejlep vlastnosti obou tchto plast. Pl᚝ m epoxidovou ochranou a karbonov pl᚝ zeslen aramidovmi vlkny.

Powermodul
Dky technologii True Sine Wave je dosaeno nejvyho stupn:
Efektivnosti erpadla (90 %
Tichho chodu
Vysok rozbhov kivky
Velkho rozsahu otek
Redukce CO2

Loiska
U vech erpadel jsou loiska rozhodujc pro spolehlivost a ivotnost. erpadla BLUE ECO jsou osazena loiskovm systmem tvrdosti diamantu ze silikonkarbidu (ve spojen se superpevnm wolframem, kter nepodlh opoteben). Toto spojen materil se u jinch erpadel bn nevyskytuje a zaruuje dlouh lta bezstarostnho pouvn.

Tsnost
Konstrukce erpadel BLUE ECO zaruuje dokonalou tsnost. Rotor se ot ve vod, kter zrove promazv loiska. Dky jedinenmu systmu proplachu se tato voda (v rznch modelech sten odlinm zpsobem!) prbn bhem provozu vymuje.

Vodotsnost
erpadlo je vodotsn podle tdy IP68 (vodotsnost proti tlakov vod a do 12 metr). Ovlada erpadla je vak vodotsn pouze proti rozstikovan vod podle IP64. Proto je ppustn pouit ve venkovnm prosted, ale i tam by mla bt zajitna such instalace.

Kabel
Dal vrstva pro elektrick odstnn zajiuje dodatenou ochranu ped pokozenm. Vnj vrstva, vyroben z TPE, je dokonce odoln proti mosk vod. Proto je mon pouvat toto erpadlo tak v oblasti s moskou vodou.

Ovlada
Ovlada/dic box vyvinut firmou Estrad BV byl navren pod dohledem univerzity v Shenzenu. Tato pedn nsk univerzita v tto oblasti zce spolupracuje s mnoha jinmi evropskmi podniky a univerzitami.

Certifikace
Vedle bnho oznaen CE m erpadlo BLUE ECO tak nmeck zkuebn certifikt TV. Ten je dalm dokladem kvality a bezpenosti tohoto erpadla.

Testovn erpadel
Kad ovlada je samostatn opaten softwarem a otestovn na univerzit. Je ovena i jeho funknost. To sam plat pro erpadla, kter jsou expedovna s pslunou zkuebn zprvou.

Modely 500/900/1500/2200 W
Tato erpadla jsou vhodn pro erpn velkho objemu vody. Ovlada/dc jednotka nabz pro tyto modely mnoho rznch monost, mimo jin:
tyi voliteln pamti a univerzln programy, kter se mohou mnit a 5 krt denn, dle poteby.
Monost regulace.
Pln automatick ochrana erpadla proti chodu na sucho s alarmem.
Monost instalovat druh panel dlkovho ovldn se samostatnm vstupem.
Display zobrazujc zprvy o poruchch atd.
Napt230 V
Pkon2200 W
Vtlak22 m
Litr za hodinu90000 l/h
NapojenSn/Vtlak: 2 1/2" / 2"
Dlka pipojovacho kabelu10m
Dokumenty v aktulnm umstn:
  • dn dokumenty
Dokumenty v aktulnm umstn:
  • dn dokumenty
Podobn produkty