Trysky PRECISION

Zavlaovací úsporné trysky vyuívající rychlý oscilujícím proud k rozprašování vody s niší srákovou výškou vnášejí do systému maximální efektivitu zavlaování s vysoce úinnou distribucí vody. 

Tato technologie nevyaduje ádné pohyblivé souásti, ím se zvyšuje její spolehlivost a stejn tak i ivotnost trysky. 

 

 

 
Tryska PRECISION 15-Q-90 °
123 K
Skladem
Skladem
310582
Tryska PRECISION 15-H-180 °
123 K
Skladem
Skladem
310585
Tryska PRECISION 15-TT-240 °
126 K
Skladem
Skladem
310587
Tryska PRECISION 15-TQ-270 °
123 K
Skladem
Skladem
310588
Tryska PRECISION 10-TQ-270 °
123 K
Skladem
Skladem
310568
Tryska PRECISION 10-T-120 °
126 K
Skladem
Skladem
310563
Tryska PRECISION 10-TT-240 °
126 K
Skladem
Skladem
310567
Tryska PRECISION 12-T-120 °
126 K
Skladem
Skladem
310573
Tryska PRECISION 10-F-360 °
123 K
Skladem
Skladem
310569
Tryska PRECISION 10-H-180 °
123 K
Skladem
Skladem
310565
Tryska PRECISION 12-TQ-270 °
123 K
Skladem
Skladem
310578
Tryska PRECISION 15-T-120 °
126 K
Skladem
Skladem
310583
Tryska PRECISION 12-F-360 °
123 K
Skladem
Skladem
310579
Tryska PRECISION 12-Q-90 °
123 K
Skladem
Skladem
310572
Tryska PRECISION 10-Q-90 °
123 K
Skladem
Skladem
310562
Tryska PRECISION 12-TT-240 °
126 K
Skladem
Skladem
310577
Tryska PRECISION 15-F-360 °
123 K
Skladem
Skladem
310589
Tryska PRECISION 12-H-180 °
123 K
Skladem
Skladem
310575