Jarní spuštění jezírka: Na co nesmíte zapomenout?

Jaro je čas kdy se zahrada probouzí ze zimního odpočinku a je tak třeba nachystat se na sezónu. Na co všechno myslet a s čím počítat před začátkem sezóny uvádíme v pár jednoduchých krocích.

1) Vodní rostliny

První věcí, kterou se v tomto článku budeme zabývat jsou vodní rostliny a péče o ně. Odjakživa jsou přírodou nastaveny určité principy, které se samozřejmě týkají i vodních rostlin. V zahradním jezírku se mezi rostlinami vyskytují rostliny, které rostou rychleji a naopak rostliny, které rostou pomaleji. Tyto rostliny bychom mohli rozdělit do skupin silných a slabších. Slabší skupině rostlin, kterým se daří méně, nebo jsou méně rostoucí se může stát, že budou vytlačovány druhou skupinou, tedy silnějšími rostlinami. Z tohoto důvodu je tedy dobré dbát na to, aby se ze zahradního jezírka nestala džungle. Je tedy důležité redukovat růst rostlin a nastavit tak v zahradním jezírku rovnováhu. V období zimy je dost možné, že některé druhy vodních rostlin nepřezimují a je tedy zapotřebí tyto vodní rostliny dosadit.

2) Odstranění nečistot z jezírka

Před spuštěním zahradního jezírka je velmi důležité odstranit z něj veškeré nečistoty. Včasné odstranění nečistot ze dna, hladiny a z okrajových zón vede k omezení rozkladných procesů, které po zimním období, tedy po oteplení začnou probíhat. Rozkladné procesy vedou k navýšení organických látek ve vodě. Odstraněním nečistot tyto hodnoty zmenšíme.

Výborným pomocníkem v odstraňování nečistot je osvědčená síťka, pomocí které vybereme z jezírka nebo bazénu štěrk, kal, řasy, listí, případně těžší předměty a jiné nečistoty ze dna i hladiny. Síťku je možné napojit na teleskopické tyče různých délek, dle parametrů jezírka. 


Další snadný způsob k odstranění nečistot pak nabízí jezírkové vysavače. Vždy se snažíme co největší část těchto nečistot dostat z jezírka ručně, nebo pomocí vysavače. Vysavače si u nás můžete nejen zakoupit, ale i vypůjčit. Podle parametrů Vašeho jezírka Vám rádi s výběrem vysavače poradíme.

Na dočištění dna, nebo na nečistoty, které jsou velmi těžce odstranitelné, můžeme použít přípravky. Pomocí chemie můžeme tyto nečistoty eliminovat. Na tento úkon je vhodné použít aktivní kyslík, který nečistoty ze dna vyplaví na hladinu. 

3) Filtrační systém

Na spuštění filtračního systému není stanoveno žádné přesné datum. Pokud již nehrozí úder mrazů, filtraci můžeme spustit, jelikož pro zlepšení podmínek v jezírku je spuštění filtrace a zajištění tak cirkulace vody, velmi důležité. Před samotným uvedením jednotlivých komponentů do provozu, zjistíme, zda jednotlivé komponenty ať už čerpadlo, UV lampa, skimmer či filtrace nejsou nijak poškozené a zda je jejich funkčnost tedy v pořádku. Případně provedeme údržbu v podobě vyčištění jednotlivých komponentů, výměnu zářivky u UV lampy atd.

4) Kvalita vody

Jedním z nejdůležitějších faktorů správné funkce jezírka je jeho biologická rovnováha. Pokud je rovnováha správně nastavena, s kvalitou vody nikdy nebývá velký problém. Tato rovnováha je nejlépe nastavována a udržována pomocí startovacích bakterií, které aplikujeme přímo do jezírka a filtru pro nastartování rovnováhy na začátku sezóny či po chemickém zásahu. Velikost balení bakterií se odvíjí od velikosti jezírka či jeho kubatury. V případě pochybností s parametry a kvalitou vody, jsou k dispozici testery kvality vody.