Myslivost

Pohyb, zvuky a pachy. Tyto ti parametry mohou koist velmi rychle upozornit na vaši pítomnost. Výrobky Thermacell vytváejí ochrannou zónu s rozptím 20 m2. Volitelné lovecké nápln doplkov maskují lidský zápach a zárove chrání ped komáry a jiným otravným létajícím hmyzem, který by mohl ovlivnit váš lovecký úspch.

Sbalte si Thermacell do loveckého zavazadla a zstate chránni, koncentrováni a nepoznáni.