OASE

Oase jako synonumum vysok kvality a preciznosti Ano, bez nadszky. S ohledem na nae dlouholet zkuenosti s vrobky Oase si toto tvrzen umme obhjit.

Oase Living Water

 

 

 

Znaka Oase patí ke stálicím v oblasti jezírkové techniky na celém svt, R nevyjímaje. Jedná se o spolenost, její historie sahá a do roku 1948 kdy se Oase postupn vypracovala. Z malé firmy tak pomalu ale jist vznikla  silná znaka která má dlouholetou tradici a produkuje velmi kvalitní vybavení nejen pro provoz zahradních jezírek a jejich údrbu vetn doplkových výrobk.

Oase jako synonumum vysoké kvality a preciznosti

Ano, bez nadsázky. S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti s výrobky Oase si toto tvrzení umíme obhájit. Oase je klasickým dokladem nmecké preciznosti vetn kvalitních materiál i technologií pouitých pi výrob veškerého jejího sortimentu.

Nejen na tyto vlastnosti je myšleno pi výrob produkt. Oase nezapomíná ani na pírodu a šetrnost k ní. Tento pístup se projevuje pedevším u jezírkové techniky, která je navrena pro úsporný provoz. Krédem spolenosti OASE je neustálý vývoj a sebezdokonalování.

Stars 5-5

 

OASE = kompletní pée

Oase je znakou, která vsadila na kompletní sortiment, tudí nám me nabídnout komplex výrobk nejen pro výstavbu jezírka od A po Z, ale i pro péi o nj.  Tmito produkty je myšlena kvalitní vodní chemie, jezírkové vysavae a celá ada drobného doplkového sortimentu – bazénové síky, testery aj. Oase produkuje techniku jak pro náronjší majitele jezírek, tak i bné a cenov dostupné zboí pro standardní provoz jezírek. A u náronjší zboí i klasické, vdy se mete spolehnout, e produkty Oase mají dostatený výkon, výdr a odolnost.

Cenov jsou tyto výrobky oproti konkurenci trošiku draší, co je ale odrazem faktu, e Vám technika Oase vydrí opravdu dlouho, k dispozici máte také širokou servisní sí a adu náhradních díl pro výmnu. Ano, k dispozici jsou náhradní díly tzv. do posledního šroubku.

Oase produkty DOLTAK

OASE = profesionální spoleník 

Spolenost Oase se od svého samého vzniku snaila a stále se snaí stát se partnerem všem realizátorm a majitelm zahradních jezírek. Být jim dobrým spoleníkem pi výstavb vodního prvku, pi jeho provozu a následné údrb.

OASE Fountain Technology = váše pro vodní prvky

Kdo zná, ten ví. Spojení hudby s nádhernou vodní show doprovázenou svtelnými efekty.  Strhující podívaná a dokonalý záitek. Kreativit se zde ádné meze nekladou. Vodní prvky neskutených rozmr a efekt, tak pesn to je Oase Fountain Technology.

Centrum Bukurešti v Rumunsku.

Oase Fountain Technology v Bukureti

Svtelná fontána u Janákova divadla v Brn.

Oase Fountain Technology v Brn

Pro Oase?

Kvalita, úinek, preciznost, deklarovaný výkon, široká servisní sí, dostupnost náhradních díl. To jsou hlavní pednosti produkt Oase.

 

Oase sortiment od nás

Firma DOLTAK s.r.o. je autorizovaným prodejcem znaky Oase. Pyšnit se meme získáním  zlaté medaile Oase v programu ELEMENTAL – LIVING PARTNERSHIP, která je dkazem plnní podmínek stanovené výrobcem a nesporným dkazem pro zákazníky, e produkty Oase vybírají na správném míst.

DOLTAK s.r.o.: Jsme zlatm partnerem Oase

Skladem máme široký sortiment znaky Oase, co nemáme - to umíme v krátké dob dodat.  Jestlie sháníte košík do skimmeru, UV záivku do lampy, ešíte filtraci k Vašemu jezírku, pak jste na správném míst a obrate se na nás. 

 

- Filtraní a potoní erpadla

- Fontánová erpadla, vodní hry, trysky

- Prtokové filtry

- Prtokové filtraní sety

- Tlakové filtry

- Tlakové filtraní sety

- Bubnové filtry Oase ProfiClear

- Osvtlení do jezírek a zahrady

- Zahradní zásuvky

- Vodní chemie

- Podbráky pro ryby

- Okysliovae

- Jezírkové vysavae

- Podbráky na asy

- Aj.

 

Autor: Michal Maxera 

Aktualizace 22.2.2021