Praktické tipy, jak udržet jezírko bez řas

Zjistěte, jak udržet jezírko bez řas. Nejlepší rady pro boj s řasami v zahradním jezírku.

Ilustrační obrázek zahradního jezírka DOLTAK

Zahradní jezírka představují krásný a relaxační prvek každé zahrady, ale často se majitelé potýkají s problémy, jako jsou řasy a zelená voda, které mohou esteticky i ekologicky narušit jejich vodní prostředí. Pojďme se podívat na to, jakými typy řas se můžete ve svém jezírku setkat a jak proti nim účinně bojovat.

Typy řas běžně se vyskytující v jezírkách

  • Vláknitá dlouhá řasa: Tyto řasy jsou charakteristické dlouhými zelenými vlákny, které se mohou rychle šířit a obepínat rostliny i technická zařízení ve vodě
  • Zelená voda (jednobuněčná řasa): Tento typ řasy způsobuje, že voda vypadá zakaleně a zeleně, a je tvořena drobnými, plovoucími mikroorganismy, které mohou být významným problémem zejména na jaře a v létě

Boj proti vláknité řase

Pokud máte v jezírku vláknitou řasu, patrně byste měli mít v jezírku vodu čistou. V tomto případě doporučujeme vláknitou řasu co v možná nejvyšší míře z jezírka odstranit ručně, tedy pomocí síťky, hrábí nebo vodních vysavačů.

UV lampa nám v boji s vláknitou řasou nápomocna moc nebude, jelikož vláknitá řasa roste na fólii, kačírku, okolo rostlin apod. Tím pádem neprojde přes UV čistič, který by řasu mohl zničit. Vláknité řase se velmi daří ve stojaté vodě, kde nedochází k žádné cirkulaci, zvýšený růst je pak samozřejmě zapříčiněn živinami ve vodě, světlem, slunečními paprsky, které v důsledku ohřívají vodu v jezírku. Živinami ve vodě máme na mysli látky, které vznikají či se dostávají do vody např. při spadu z ovzduší, při dešti,  při splavu hnojiva z trávníku, při dopouštění vody atd.

Pokud máte na výběr zdroj dopouštění vody, zvolte vždy vodu takovou, která obsahuje co nejméně rozpuštěných látek. Obvykle bývá voda vody z řadu lepší variantou při rozhodování. Voda dopouštěná z vrtu či studny může obsahovat zbytky hnojiv z povrchů a tak do jezírka přináší stavební látky pro řasy.

Detail na vláknitou řasu v jezírku

Jak účinně řešit problémy s vláknitou řasou?

Vláknitá řasa vyžaduje pro svůj růst především sluneční světlo a dostatek živin ve vodě. Zde je několik kroků, jak ji účinně omezit:

  • Mechanické odstranění: Pravidelně odstraňujte vláknité řasy mechanicky pomocí síťky nebo hrábí
  • Regulace živin: Snížení živin ve vodě pomocí bakteriálních přípravků může výrazně pomoci zamezit růstu řas. Účinné řešení nabízí také osvědčený přípravek Kata Pond
  • Filtrace: Zajistěte, že je váš filtrační systém dostatečně dimenzován a pravidelně udržován

Boj proti zelené vodě

Přímý vliv na zelenou vodu v jezírku má správně zvolená filtrační technologie v podobě UV lampy a filtrační jednotky.

Zelený zákal, někdy taky hnědý je způsoben nejčastěji jednobuněčnými řasami, které se v jezírku množí skrze nedostatečný výkon UV lampy, filtrace či prohřívání jezírka vlivem umístění jezírka na slunečné straně, nízkým vodním sloupcem, tedy v menší hloubce či nedostatečnou cirkulací vody.

Důsledek v podobě řas či zelené vody se dá samozřejmě řešit i přípravky na úpravu vody. Při používání chemických přípravků je nutné myslet na to, že se jedná o dočasné řešení, jelikož žádný přípravek nenahradí správně fungující filtrační technologii. Přípravky na zelenou či zakalenou vodu najdete v našem sortimentu.

Detailní pohled na jezírko se zeleným zákalem resp. jednobuněčnou řasou

Jak účinně řešit problémy s jednobuněčnou řasou?

Zelená voda je často komplikovanější na řešení, protože malé řasy, které ji tvoří, mohou být odolné vůči běžným metodám čištění.

  • UV lampa: Použití UV lamp je efektivní způsob, jak ničit mikroskopické řasy v jezírku. UVC záření proniká skrze vodu a ničí DNA řas, což zabraňuje jejich další reprodukci
  • Filtrace: Kombinace mechanické a biologické filtrace může pomoci odstranit řasy z vody. V některých případech, kdy filtrace nedostačuje skrze nedostatečný výkon, lze doplnit o speciálními absorbéry živin
  • Chemické přípravky: Pro rychlý účinek můžete použít chemické přípravky, které jsou schopné rychle redukovat množství řas ve vodě. Je však důležité si uvědomit, že tyto metody by měly být použity jako poslední možnost, neboť mohou narušit biologickou rovnováhu jezírka. Přípravky řěší důsledek, ne příčinu

Závěrem

Správná péče o zahradní jezírko může výrazně omezit výskyt a růst řas. Důležité je pravidelné monitorování kvality vody, efektivní filtrační systémy a uvážené používání přípravků na úpravu vody. Pomocí těchto metod můžete udržet vaše jezírko krásné a zdravé po celý rok.