Startovací bakterie RAWAT Profi 250g (125 m3)

1 200 Kč s DPH
991,74 Kč
1200

skladem | RAWAT7 | RAWAT consulting s.r.o.
Doprava zdarma od 999 Kč
Expedice do 24 hodin
Kamenná prodejna
Technické poradenství
Koncentrovaný bakteriální přípravek k nastolení biologické rovnováhy v jezírku, omezují rozvoj řas a sinic, snižuje obsah amoniaku, dusitanů, fosforu a organických látek ve vodě.
Popis
Bakteriální přípravek ke správnému nastolení biologické rovnováhy v jezírku.

Bakteriální přípravek je svým použitím vhodný při přípravě jezírka na novou sezónu, při nástupu zelených řas, po vyčištění a odkalení, po chemickém zásahu či jiné změně, která naruší křehkou rovnováhu vodního ekosystému.


PROFI-BAKTERIE: Koncentrovaný bakteriální přípravek do jezírek k profesionálnímu použití.

• Přípravek určen pro zahradní jezírka a koupací biotopy
• Pro nastartování bioprocesů v nově vybudovaných nádržích
• Pro obnovení biologické rovnováhy na začátku sezóny
• Po důkladném vyčištění jezírka anebo významné výměně vody
• Aplikace do vody nebo do filtru
• Nepoužívejte současně s chemickými preparáty

Bakteriální přípravky:

• Napomáhají k udržení čisté vody v jezírku
• Urychlují nastartování, nebo obnovení biologické rovnováhy v nádrži
• Stabilizují kyslíkový a živinový režim
• Přípravky omezují rozvoj řas a sinic
• Předchází problémům s kvalitou vody
• Snižují obsah amoniaku, dusitanů, fosforu a organických látek ve vodě
• Vytváří příznivé prostředí pro ryby a vodní rostliny

Profi-bakterie jsou naprosto bezpečným přípravkem pro koupající se osoby a vodní živočichy.
• Bakterie obsahují směs vybraných přírodních mikroorganismů a podpůrných látek, které stabilizují kyslíkový režim a živinový systém zahradního jezírka.
• Svojí aktivitou odčerpají většinu dostupných živin a tím znemožní jejich využití řasami. To postupně vede „vyhladovění“ zelených řas a omezení jejich výskytu v jezírku.
• Bakterie rovněž odstraňují jedovatý amoniak a dusitany. Výsledkem je čistá voda bez organického znečištění a s omezeným výskytem zelených řas.

• Obsahují pouze bakteriální kultury, nikoliv enzymy, které by poškozovaly vodní rostliny a přispívaly tak k dalšímu uvolňování organických živin.
• Přípravek je rovněž zcela bezpečný pro veškeré vodní živočichy a ryby.

• Používejte tehdy, když je rovnováha samočištění Vašeho zahradního jezírka narušena náhlou změnou.
• Dlouhodobé pravidelné dávkování zahradnímu jezírku a organismům v něm neprospívá.
• Účinek může být pozorovatelný až po několika týdnech po aplikaci.

Použití a dávkování:
• První dávka po výrazném zásahu 20g/10 m3, další dávky 10g/10m3.
• Příslušnou dávku přípravku rozmíchejte v cca 1 litru vody odebrané z jezírka.
• Nechte přibližně hodinu aktivovat.
• Takto připravený roztok nařeďte dalšími cca 5 litry vody z jezírka a rovnoměrně rozlijte do jezírka.
• Snažte se obsáhnout jak mělké příbřežní zóny, tak i hlubší vodu ve středu jezírka.

• Dávkuje se po zařízení nového jezírka, na začátku sezóny, po důkladném čištění, výměně vody nebo jiném zásahu.
• Maximálně 1x za měsíc.

Bezpečnostní opatření a likvidace odpadů:

• Při aplikaci přípravku nejezte a nepijte.
• Používejte ochranné rukavice a brýle, zabraňte nadměrné prašnosti.
• Po použití si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem.
• Přípravek skladujte na suchém a chladném místě.
• Přípravek nesmí zmrznout, jinak by byla ohrožena životaschopnost bakterií.
• Nespotřebované zbytky přípravku a prázdné nevyčištěné obaly odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu.
• Prázdné a dokonale vyčištěné obaly lze likvidovat ve sběru komunálního odpadu.

První pomoc:

• Při zasažení očí vyplachujte proudem čisté pitné vody po dobu alespoň 15 minut.
• Při styku s kůží omyjte postižené místo dostatečným množstvím čisté vody s mýdlem.
• Při požití vypijte nejméně 0,5l pitné vody, nevyvolávejte zvracení.
• V případě, že se stav postiženého nelepší, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal produktu.

Důležitá upozornění:
• Při aplikaci bakteriálního přípravku nepoužívejte současně dezinfekční prostředky či jiné přípravky na bázi chloru.
• Při dávkování a míchání přípravku nepoužívejte kovové nádoby a předměty.

Před aplikací a následně po aplikaci přípravku doporučujeme alespoň na 2 dny vypnout UV lampu.

Příklad použití:

• 50 m3 - 1 startovací + 4 udržovací dávky
• 100 m3 - 1 startovací + 1 udržovací dávka
• 125 m3 - 1 startovací dávka
Varianty
Startovací bakterie RAWAT Profi 250g (125 m3)
Startovací bakterie RAWAT Profi 250g (125 m3)
Bakteriální přípravek ke správnému nastolení biologické rovnováhy v jezírku. Bakteriální přípravek je svým použitím vhodný při přípravě jezírka na novou sezónu, při nástupu zelených řas, po vyčiště...
skladem
1 200 Kč/ks
Startovací bakterie RAWAT Profi 500g (250 m3)
Startovací bakterie RAWAT Profi 500g (250 m3)
Bakteriální přípravek ke správnému nastolení biologické rovnováhy v jezírku. Bakteriální přípravek je svým použitím vhodný při přípravě jezírka na novou sezónu, při nástupu zelených řas, po vyčiš...
skladem
2 350 Kč/ks
Parametry
Balení250 g
Dávkování20 g / 10 m3, další dávky 10 g / 10 m3
Příslušenství
Kompatibilita
Dokumenty
Video
Dotaz